Privacyverklaring

Privacybeleid Concordiastraat68.nl

Laatst aangepast op 25-5-2018

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Persoonsgegevens die je doorgeeft met een contactformulier worden door Concordiastraat68.nl verwerkt.

De volgende persoonsgegevens behoren tot de gegevens die Concordiastraat68.nl verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Met deze gegevens kan Concordiastraat68.nl contact met je opnemen om je vraag te beantwoorden.

Concordiastraat68.nl gebruikt de gegevens alleen voor het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Concordiastraat68.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld.

  • Concordiastraat68.nl heeft geen database of bestand waarin ze klantgegevens verzamel voor marketingdoeleinden.
  • E-mails bewaart Concordiastraat68.nl maximaal twee jaar.

WordPress database, serverlogs en e-mail

Concordiastraat68.nl is een self-hosted WordPress website. De data die deze self-hosted website opslaat, worden in een database verwerkt. De bestanden van de website en die van de database worden gehost via mijn webhost Antagonist.nl. Concordiastraat68.nl is zelf (eind)verantwoordelijke voor de inhoud van de website.

Concordiastraat68.nl heeft e-mailadressen aangemaakt, gekoppeld aan de domeinnaam. E-mail wordt verstuurd en ontvangen via de webhost. Van de e-mails wordt – kortdurend – een kopie opgeslagen op de server van de webhost (Antagonist.nl). Op het moment dat Concordiastraat68.nl e-mails opvraagt via haar e-mailclient op de computer, worden die e-mails van de server gewist. En blijven ze op de met een wachtwoord beveiligde computer staan.

Concordiastraat68.nl heeft met Antagonist een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Er worden serverlogs bijgehouden, waarop in geval van nood kan worden teruggegrepen bij (fatale) storingen of errors, hetzij door de server of om andere redenen.

Regelmatig worden automatische back-ups gemaakt die op de servers van de webhost staan. Periodiek downloadt Concordiastraat68.nl een back-up, die op de eigen pc blijft staan tot deze wordt vervangen door een volgende back-up.

De gegevens die je doorgeeft door een contactformulier in te vullen komen in de database bij de webhost te staan. Enkele keren per jaar verwijdert Concordiastraat68.nl deze gegevens uit de database. Daarna staan deze gegevens alleen nog op de eigen pc van Concordiastraat68.nl.

Delen met anderen

Persoonsgegevens verstrekt Concordiastraat68.nl alleen aan derden voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

Concordiastraat68.nl neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit geldt zowel voor de website als voor mijn eigen digitale werkomgeving, te weten de pc en laptop.

  • Gebruik van SSL op de website. De gegevens die je via de website doorgeeft gaan via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
  • De website is voorzien van beveiligingsplug-ins om misbruik en inbreuk tegen te gaan. Deze monitoren de activiteit op de website en verzamelen onder andere ip-adressen. De logbestanden met deze gegevens worden automatisch gewist na een bepaalde tijd. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor analyse van het gebruik van de website in het geval van een storing of een hack. Ip-adressen worden nooit met derden gedeeld.
  • Updates van WordPress en toegevoegde software worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
  • Op de pc en laptop wordt een virusscanner en firewall gebruikt.
  • Updates van het besturingssysteem en van gebruikte programma’s worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Nieuwsbrief

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maakt Concordiastraat68.nl gebruik van MailChimp. Met hen heeft Concordiastraat68.nl een verwerkersovereenkomst. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail staat een uitschrijfmogelijkheid. Je ontvangt de nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

In kaart brengen websitebezoek

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze informatie wordt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De website maakt gebruik de dienst Google Analytics van het Amerikaanse bedrijf Google. Concordiastraat68.nl gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Voor de verwerking van de verzamelde gegevens is een amendement gegevensverwerking getekend met Google waarop de Europese Databeschermingsrichtlijn van toepassing is. Het is Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt geanonimiseerd meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Met ingang van 25 mei 2018 geldt voor Google (Analytics) dit privacybeleid.

Als je alle gegevensverwerking door Google Analytics wilt blokkeren, kan dat via een browserplugin ingesteld worden. Voor website-eigenaren betekent dit echter dat zij minder of geen zicht meer hebben in het bezoek op hun site. Je kunt dit gegeven mee laten wegen in je besluit of je Google Analytics zou willen blokkeren.

Cookiebeleid

Op de website worden alleen technische en functionele cookies toegepast. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die Concordiastraat68.nl gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld dat je de cookieverklaring hebt weggeklikt en dus gezien. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens, zoals je die zelf hebt opgegeven via een contactformulier. Neem hiervoor contact op.

Bedrijfsgegevens voor Concordiastraat68.nl

Sandra Catsburg is de persoon die deze website verzorgt en bijhoudt. Zie hiervoor het colofon.

Concordiastraat 68
3551EM Utrecht

Over deze pagina

Dank voor je aandacht!

Concordiastraat68.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is gedestilleerd uit vele blogposts en voorbeelden van anderen. Als je denkt dat dit een goed basis is voor je eigen privacyverklaring, dan staat het je vrij om hier delen uit te halen en deze naar eigen goeddunken aan te passen.